CV

Opsummering:

Selvstændig erhvervsdrivende kinaekspert med arbejdserfaring inden for Marketing, iværksætteri, web-shop & SEO, turisme og kinesisk oversættelse.

Jeg er flydende i kinesisk, engelsk og dansk (modersmål) og har boet i Kina i 7 år, hvor jeg har studeret, arbejdet og sat egen virksomhed op. Jeg har en stor viden om mange aspekter af det kinesiske samfund, herunder den kinesiske forretningskulturarbejdskulturguanxi system, juridiske og økonomiske problemstillinger mm.

 • Kandidat i kinesiske studier, Aarhus Universitet (2009-2012)
 • Tilvalgsfag i ‘Kinas Økonomiske System’ og ‘Kinas Udenlandske Investeringslovgivning, Xiamen University (2009-2010)
 • To års erfaring med opstart og drivsel af egen virksomhed og web-shop (2012-vedvarende)
 • 5 års turleder erfaring hos bl.a. Albatros, Da Gama, Jysk/Team Benns og Viktors Farmor (2009-vedvarende)
 • 6 måneders praktikophold hos Novozymes Hovedkvarter for Asien-Stillehavsområdet i Beijing (2010)

Erhvervserfaring:

Partner i SCHOW KARLSEN ART I/S (www.schowkarlsen.dk)
I 2012 startede jeg en web-shop med min danske ven Peter SchowSCHOW KARLSEN ART er en danskejet webshop, der tilbyder forskellige typer oliemalerier af høj kvalitet. Web-shoppen er bygget i samarbejde med den danskejede softwareudvikler ChinasoftErfaringen med at starte min egen virksomhed med produktion i Kina, har gjort mig mere et selvstændigt individforbedret min selvmotivation og lært mighvordan man opsætter og overholder effektive tidsplaner for både mig selv og andreJeg har også fundetud af, at jeg nyder at arbejde på projekter, hvor frihed og ansvar går hånd i håndDe mange nyttigeerfaringer med SCHOW KARLSEN ART har været unikke for både min professionelle og personlige udvikling,men jeg føler mig nu klar til at tage det næste skridt ud i noget nyt, der kan give mig nogle nye udfordringer.

 • Ansvarlig for etablering af forretning i Kina
 • Etablering af stærke guanxi med kinesisk samarbejdspartner
 • Tværkulturel kommunikation
 • Projektledelse
 • Webshop udvikling
 • Håndtering af produktion og distribution fra Kina
 • Marketing og drift af sociale medier

 

Marketingmedarbejder – Novozymes, Beijing.

Marketing og produktionsrelaterede opgaver i Novozymes’ hovedkvarter for Asien- og Stillehavsområdet, august 2010 – februar 2011 (samt efterfølgende freelance arbejde).

 • Udarbejdelse og præsentation af markedsundersøgelser
 • Stor undersøgelse af produktionsvolumen med henblik på fabriksudvidelse
 • Marketingforedrag til 5 seminarer i forskellige byer i Nord- og Sydkina i samarbejde med en af Kinas største producenter af bagværksenzymer. Rejste i to omgange rundt med stifteren og bestyrelsesformanden for Shanghai Xin Yi Food Ingredients
 • Indsamling og organisering af data fra oversøiske Novozymes kontorer
 • Erhvervserfaring i et arbejdsmiljø med over 90% kinesiske ansatte
 • Erfaring i forhold til hvordan man driver forretning og vedligeholder guanxi med kinesiske producenter og samarbejdspartnere
 • Arbejde og deltagelse i work-shop med implementering af dansk virksomhedskultur på et kinesisk kontor
 • Aktiv deltagelse i alle åbne møder med relation til Marketingafdelingen
 • Træning i præsentationer med Powerpoint

 

Rejseleder

Rejseleder for danske turistgrupper i Kina, juni 2009 – vedvarende: Albatros, Jysk Rejsebureau, Viktors Farmor, Da Gama og Team Benns.

Professionel rejseleder for danske rejsegrupper over hele KinaArbejdet som rejseleder ikke må forveksles med simpel tour guiding. Rejseleder kræver dyb viden om det besøgte land og attraktionerne. Under rejserne videregiver jeg relevant og interessant information til gæsterne hver dag under hele turen. Somrejseleder har man lange arbejdstider på op til 16 timer om dagen, og i den periode skal man hele tiden være til rådighed for rejsegruppen. Jobbet kræver derfor en god mængde af forberedelse for at gæsterne føler sig interesseredeunderholdt og komfortable under hele turen.

 • Præsentation af information og foredrag foran et publikum flere timer om dagen i over to uger ad gangen
 • Løse uventede problemer på stedet
 • Varetage krav fra grupper på op til 40 mennesker i fremmede omgivelser
 • Få rejsergrupper til at føle sig trygge og underholdte på samme tid

Sprogfærdigheder

 • Dansk: Modersmål
 • Kinesisk: Flydende (også skriftligt)
 • Engelsk: Flydende
 • Tysk: Middel

Uddannelse:

Er uddannet fra Aarhus Universitet med en lang række ekstra studier på kinesiske universiteter. Fokus på sprog, kinesisk økonomi og kinesisk forbrugerkultur. Har også opnået stor viden omkring kinesisk historie, kultur, kunst og samfundsproblemer.

Opsummering:

 • Kandidat i kinesiske studier ved Aarhus Universitet, september 2009 – marts 2012
 • Kinesisk sprogstudie ved Beijing Language and Culture University (BLCU), september 2009 – juli 2010
 • Udvekslingsstudent ved Xiamen Universitet i Kinesisk nationaløkonomi og Kinesisk investeringslovgivning (ét semester hver), september 2008 – juli 2009
 • Kinesiske sprogstudier ved Hohai University og Nanjing Normal University, februar 2007 – december 2007
 • Bachelor i kinesiske studier ved Aarhus Universitet, august 2005 – september 2009
 • Matematisk A-plus studentereksamen, Risskov Amtsgymnasium, august 2001 – juni 2004

Aarhus Universitet

2009-2012: Cand.mag. i kinesiske studier, færdiguddannet i marts 2012

Jeg har personligt skræddersyet min kandidatgrad, til at have fokus på det kinesiske sprog, og hvordan man gør forretning i Kinada dette er de ting, jeg virkelig brænder for. Gennem min kandidatuddannelsehar jeg tilegnet mig en række brugbare teoretiske og praktiske færdigheder. Jeg er flydende i det kinesiskesprog og har dybdegående viden om kinesisk forbrugeradfærdvirksomhedskultur i Kinakinesiskarbejdsetik osv. I min afhandling undersøgte jeg unge kineseres forbrugeradfærd og analyserede debatten omkring, hvilken forbrugeretik de kinesiske akademiske eksperter gerne vil have integreret i de kommende generationer af kinesiske forbrugere.

 • Stærke analytiske evner
 • Flydende i kinesisk og engelsk
 • Førstehåndserfaring med kinesisk forretningskultur
 • Dyb forståelse af kinesisk forbrugeradfærd og forbrugeretik
 • Marketingerfaring fra Novozymes asiatiske hovedkvarter i Beijing
 • Bred viden om kulturelle, historiske og politiske problemstillinger i det kinesiske samfund

2005-2009: Bachelorgrad i kinesiske studier

4-year degree with a focus on giving the student the tools and skills for more advanced studies. During my Bachelor’s Degree I spent two years in Denmark and two years at different Chinese Universities in Nanjing and Xiamen.

Beijing Sprog og Kultur Universitet

(Beijing Language and Culture University)

Kinesiske sprogkurser på højeste niveau, to semestre, 2009-2010.

Jeg købte mig til to semestre af højkvalitets kinesiske sprogkurser samtidigt med min uddannelse på Aarhus Universitet. Dette foregik på et af ​​Kinas bedste sproguniversiteter, hvor jeg tog til efter min tid på Xiamen University for at videreudvikle mine kinesiske sprogfærdigheder.  Beijing Language and Culture University fik jeg chancen for at tage intense kinesiske sprogkurser på et meget højt niveauog modtog mere end 3 gange så meget sprogundervisning som jeg kunne have fået på Aarhus Universitet.

 • Avanceret kinesisk
 • Avanceret mundtlig kinesisk
 • Avanceret forretningskinesisk
 • Engelsk-kinesisk oversættelse
 • Kinesisk kultur
 • Oldkinesisk

Xiamen Universitet

Supplerende kurser i ‘Kinas økonomiske system’ og ‘Kinas lov om udlandsinvestering’, to semestre, 2008-2009.

Som led i min bachelorgrad ved Aarhus Universitet fik jeg et legat til at studere et år på Xiamen Universitet.

Kinas økonomiske system, et semester: Kurserne gav mig stor indsigt i ​​den kinesiske økonomis struktur oggav mig en forståelse af, hvordan virksomheder og enkeltpersoner manøvrerer i den uigennemsigtige,omskiftelige og polariserede kinesiske økonomi

 •  Kinas finansielle system
 • Kinas finanspolitik og skattesystem
 • Økonomiske problemstillinger i det nuværende Kina
 • Problemstillinger i Kinas regionale økonomi

Kinas lov om udlandsinvestering, et semester: Semestret var fokuseret på det kinesiske investeringsklima for udenlandske virksomheder i Kina, efter Kina blev optaget i WTO i 2001. Hvilke forhindringer kan udenlandske virksomheder løbe ind i, når de forsøger at etablere sig i Kina? Hvordan agerer kinesiske ogvestlige virksomheder i forhold til hinanden i den globale økonomi?

 • Udenlandsk investeringslov
 • Introduktion til Kinas juridiske system
 • Kinesisk civilret

Hohai Universitet

Et semesters kinesisk sprogstudie på mellemniveau, 2007.

Efter  år på Aarhus Universitet modtog jeg et legat til at studere et semesters kinesisk på et kinesisk universitet. Jeg blev indskrevet  Hohai universitet i Nanjing, hvor jeg markant løftede mit kinesiske sprogniveauEfter et semester på Hohai Universitet valgte jeg at blive i Nanjing for at tage et ekstra semesters sprogstudier på Nanjing Normal University.

Nanjing Normal University

Et semesters kinesisk sprogstudie på mellemniveau, 2007.